Tiếng Anh lớp 3 Fun Time trang 38 Global Success

1. Do the puzzle. 2. Quiz time. 3. Circle the healthy foods.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Do the puzzle.

(Giải ô chữ.)

Lời giải chi tiết:

Câu 2

2. Quiz time.

(Thời gian giải câu đố.)


Lời giải chi tiết:

Interview your friends and write the answers.

(Phỏng vấn các bạn của bạn và ghi lại câu trả lời.)

Câu 3

3. Circle the healthy foods.

(Khoanh tròn những thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh.)

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close