Giải mục 2 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?..Quan sát hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ óc AB = 5 cm (Hình 8)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?

Phương pháp giải:

Kiểm tra các mặt của các vật là hình gì

Lời giải chi tiết:

Vật ở hình b có tất cả các mặt có dạng hình vuông

Vật ở hình a có các mặt có dạng hình chữ nhật.

Thực hành 3

Quan sát hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ óc AB = 5 cm (Hình 8)

- Tìm độ dài các cạnh BC, CC’

- Nêu các góc ở đỉnh C

- Nêu các đường chéo chưa được vẽ.

Phương pháp giải:

Các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau

Liệt kê các góc ở đỉnh C

Đường chéo là đoạn nối 2 đỉnh đối diện của hình lập phương

Lời giải chi tiết:

- Vì hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau, ta có: AB = BC = CD = AD = AA’ = BB’ = CC’ = DD’ = A’B’ = B’C’ = C’D’ = D’A’

Mà AB = 5 cm

Nên BC = CC’ = 5cm

- Các góc ở đỉnh C là: góc BCD, góc BCC’, góc DCC’

- Các đường chéo chưa được vẽ là: AC’ , A’C

Vận dụng

Trong hai tấm bìa ở Hình 9, tấm nào gấp được hình hộp chữ nhật, tấm bìa nào gấp được hình lập phương?

Phương pháp giải:

Hình gấp được có 6 mặt đều là hình vuông thì là hình lập phương

Hình gấp được có 6 mặt là hình chữ nhật thì là hình hộp chữ nhật

Lời giải chi tiết:

Hình a gấp được thành hình lập phương

Hình b gấp được thành hình hộp chữ nhật

Quảng cáo
close