Giải bài 1 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10). a) Nêu các cạnh và đường chéo.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10).

a) Nêu các cạnh và đường chéo.

b) Nêu các góc ở đỉnh B và đỉnh C.

c) Kể tên những cạnh bằng nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình hộp chữ nhật có:

- 12 cạnh ; 4 đường chéo

- 3 góc ở mỗi đỉnh đều là các góc vuông

- Các cạnh đối diện bằng nhau

Lời giải chi tiết

a) Các cạnh là: AB;BC;CD;DA;AE;BF;CG;DH;EF;FG;GH;HE

Đường chéo là: AG; BH;CE;DF

b) Các góc ở đỉnh B là: góc ABF; góc ABC ; góc CBF

Các góc ở đỉnh C là: góc BCD; góc DCG ; góc BCG

c) Những cạnh bằng nhau là: AB = CD = EF = HG;

BC = AD = FG = EH;

AE = BF = CG = DH

Quảng cáo
close