Quảng cáo
 • Lý thuyết Hai đường thẳng song song

  1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mở đầu trang 76

  Có dấu hiệu gì về số đo của các góc đỉnh A và các góc đỉnh B trong hình bên để nhận biết hai đường thằng song song hay không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 76, 77

  Quan sát Hình 3 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau...Tìm các cặp đường thẳng song song trong Hình 5 và giải thích.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 78, 79

  Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a, quan sát cách vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a ở Hình 8...a) Cho tam giác ABC. Hãy nêu cách vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC, vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. b) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 79, 80

  Em hãy: - Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau. - Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. a) Chọn và đo một cặp góc so le trong, so sánh cặp góc này. b) Chọn và đo một cặp góc đồng vị, so sánh cặp góc này.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 80

  Trong Hình 15, cho biết a // b, Tìm số đo các góc đỉnh A và B

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 80

  Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau. Đặt tên cho các góc đó. a) Vì sao cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau? b) Vì sao các cặp góc đồng vị cũng bằng nhau?

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 80

  Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 80

  Cho Hình 16, biết a // b. a) Chỉ ra góc ở vị trí so le trong, đồng vị với góc

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 80

  Cho Hình 17, biết a // b. Tính số đo các góc

  Xem lời giải
 • Quảng cáo