Giải bài 4 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình có 6 mặt là hình chữ nhật bao gồm: các mặt đối diện bằng nhau, kích thước các mặt là: 4 cm x 3 cm, 3 cm x 1 cm, 4 cm x 1 cm.

Lời giải chi tiết

Tấm bìa ở Hình 13b có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a

Quảng cáo
close