Giải bài 3 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình có 6 mặt đều là hình vuông là hình lập  phương

Hình có 6 mặt đều là hình chữ nhật là hình hộp chữ nhật

Lời giải chi tiết

Hình a, b là hình hộp chữ nhật vì có 6 mặt đều là hình chữ nhật

Hình c là hình lập phương vì có 6 mặt đều là hình vuông

Quảng cáo
close