Quảng cáo
 • Bài 1 trang 109

  Bảng thống kê dưới đây biểu diễn dữ liệu về chi tiêu của gia đình bạn Lan. Em hãy phân loại dữ liệu dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 109

  Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của 10 học sinh giỏi Toán của lớp 7B, ta được dãy số liệu sau: 8;8;8;8,5;9;9;9;9,5;10;10. Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả kiểm tra Toán của lớp 7B hay không?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 110

  Tỉ lệ loại gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2020 được cho trong bảng dữ liệu sau đây. Em hãy biểu diễn thông tin từ bảng dữ liệu đã cho vào biểu đồ bên dưới.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 110

  Tập đoàn X có 6 công ty A,B,C,D,E,F. Trong năm 2020, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 110

  Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được ở căng tin trường Kim Đồng vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 110

  Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau để trả lời các câu hỏi.

  Xem lời giải