Quảng cáo
 • Câu hỏi mở đầu trang 89

  Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 1 trang 89, 90

  Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:...Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 90, 91, 92

  Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của 5 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 92, 93

  a) Trong bảng thống kê sau:.....Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 93, 94

  Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh một trường Trung học cơ sở được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 94

  Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng. a) Thời gian chạy 100 m ( tính theo giây) của các học sinh lớp 7: 17; 16; 18; … b) Danh sách các môn thi bơi lội: bơi ếch; bơi sải; bơi tự do;… c) Các loại huy chương đã trao: vàng; bạc; đồng;… d) Tổng số huy chương của một số đoàn: 24; 18; 9;…

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 94

  Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả học sinh lớp 7B được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 94

  Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 95

  Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 95

  Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo