Giải mục 1 trang 89, 90 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:...Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:

Phương pháp giải:

Đọc dữ liệu từ biểu đồ

Lập bảng dữ liệu

Lời giải chi tiết:

              Ngày

3/4

4/4

5/4

6/4

7/4

8/4

9/4

10/4

11/4

12/4

Số ca khỏi bệnh trong ngày

10

5

1

4

27

4

2

16

0

0

Số ca mắc mới  trong ngày

10

3

1

4

4

2

4

2

1

2

Thực hành 1

Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Hoàn tất bảng thống kê theo mẫu sau:

Quảng cáo
close