Giải mục 1 trang 89, 90 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:...Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Hãy lập bảng dữ liệu thu thập từ biểu đồ sau đây:

Phương pháp giải:

Đọc dữ liệu từ biểu đồ

Lập bảng dữ liệu

Lời giải chi tiết:

 

              Ngày

3/4

4/4

5/4

6/4

7/4

8/4

9/4

10/4

11/4

12/4

Số ca khỏi bệnh trong ngày

10

5

1

4

27

4

2

16

0

0

Số ca mắc mới  trong ngày

10

3

1

4

4

2

4

2

1

2

Quảng cáo
decumar

Thực hành 1

Quan sát bản tin thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh sau đây:

Hoàn tất bảng thống kê theo mẫu sau:

Phương pháp giải:

Đọc dữ liệu từ biểu đồ

Lập bảng dữ liệu như mẫu

Lời giải chi tiết:

Thời tiết từ 18/02/2021 đến 24/02/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Thời tiết

18/02

30

21

Có mây, không mưa

19/02

31

22

Có mây, không mưa

20/02

31

21

Có mây, không mưa

21/02

30

21

Có mây, không mưa

22/02

31

21

Có mây, không mưa

23/02

31

22

Có mây, không mưa

24/02

32

23

Có mây, không mưa

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close