Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 48, 49

  Dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ (Hình1). Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A’B’C’

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 49, 50, 51, 52, 53, 54

  Cho tam giác ABC như trong Hình 6a. Lấy một tờ giấy, trên đó vẽ tam giác A’B’C’có ba cạnh bằng ba cạnh của tam giác ABC (A’B’= AB, A’C’= AC, B’C’= BC) theo các bước: -Vẽ đoạn thẳng B’C’= BC -Vẽ cung tròn tâm B’có bán kính bằng BA, vẽ cung trong tâm C’ có bán kính bằng CA. -Hai cung tròn trên cắt nhau tại A’ (chỉ lấy một trong hai giao điểm của hai cung) -Vẽ các đoạn thẳng B’A, C’A’, ta được tam giác A’B’C’ (Hình 6b) Em hãy cắt rời tam giác A’B’C’ ra khỏi tờ giấy vừa vẽ và thử xem có thể đặt

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 55, 56, 57

  Hãy nêu các trường hợp bằng nhau cho mỗi cặp tam giác trong Hình 17. Từ các điều kiện bằng nhau của hai tam giác, người ta suy ra được các trường hợp bằng nhau sau đây của hai tam giác vuông.

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 57

  Quan sát Hình 23 rồi thay dấu ? bằng tên tam giác thích hợp.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 58

  Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEF (các đỉnh chưa viết tương ứng), trong đó

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 58

  Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm. Vẽ hai đường thẳng m và n lần lượt vuông góc với AB tại A và B. Lấy điểm C trên m, CO cắt n tại D (Hình 24). Chứng minh rằng O là trung điểm CD.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 58

  Cho Hình 25 có EF = HG, EG = HF. Chứng minh rằng:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 58

  Cho tam giác FGH có FG = FH. Lấy điểm I trên cạnh GH sao cho FI là tia phân giác của

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo