Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 39, 40

  Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân rồi làm tròn theo yêu cầu. a) Làm tròn 3,1415 và số.....Hãy viết các số sau dưới dạng số thập phân (nếu cần) rồi làm tròn theo yêu cầu.

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 2 trang 40, 41

  a) Gọi x là số làm tròn đến hàng chục của số a=3128. Hãy chứng tỏ:....

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 3 trang 41

  Hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:a) 6121.99; b) 922,11 . 59,38; c) (-551).8314.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 42

  Làm tròn các số sau đây đến hàng phần nghìn:

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 42

  a) Cho biết a =căn bậc hai của 5 = 2, 23606... Hãy làm tròn a đến hàng phần nghìn. b) Hãy làm tròn số b=6547,12 đến hàng trăm.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 42

  a) Hãy quy tròn số x = căn bậc hai của 10 = 3,741657... với độ chính xác d = 0,005. b) Hãy quy tròn số 9 214 235 với độ chính xác d = 500.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 42

  Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: https://danso.org/viet-nam). Hãy làm tròn số này đến hàng triệu.

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 42

  Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 42

  Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 32 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 42

  Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không tính cước; mỗi va li cân nặng không vượt quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang kilôgam và làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá quy định về khối lượng không? (Cho biết 1 pound = 0,45359237 kg.)

  Xem lời giải
 • Quảng cáo