Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 71

  Cho tam giác ABC, em hãy dùng thước kẻ và compa vẽ đường trung trực xy của cạnh BC.

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 71, 72

  Gọi O là giao điểm của hai đường trung trực ứng với cạnh AB, AC của tam giác ABC (Hình 2). - Hãy so sánh độ dài của ba đoạn thẳng OA, OB, OC - Theo em đường trung trực ứng với cạnh BC có đi qua điểm O hay không?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 72

  Vẽ ba tam giác nhọn, vuông, tù a) Xác định điểm O cách đều ba đỉnh của mỗi tam giác b) Nêu nhận xét của em về vị trí của điểm O trong mỗi trường hợp.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 72

  Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA và cho O là điểm cách đều ba đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng MO vuông góc với AB, NO vuông góc với BC, PO vuông góc với AC.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 72

  Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh (Hình 6). Làm thế nào để các định được bán kính của đĩa cổ này?

  Xem chi tiết