Quảng cáo
 • Bài 1 trang 27

  Thực hiện phép tính.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 27

  Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 27

  Thực hiện phép tính.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 27

  Tính giá trị các biểu thức sau:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 27

  a) Tính diện tích hình thang ABCD có các kích thước như hình sau:

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 28

  Tìm số hữu tỉ a, biết rằng lấy a nhân với 1/2 rồi cộng với 3/4, sau đó chia kết quả cho -1/4 thì được số -3 3/4

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 28

  Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc 5 giờ chiều là 35,6 °F, lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 °F (theo: https://www.accuweatther.com). Biết công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là:

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 28

  Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

  Xem lời giải
 • Bài 10 trang 28

  Bác Thu mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Thu phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo