Giải mục 3 trang 92, 93 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Trong bảng thống kê sau:.....Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

a) Trong bảng thống kê sau:

Hãy so sánh số học sinh tham gia chạy việt dã của mỗi lớp với sĩ số của lớp đó để tìm điểm chưa hợp lí của bảng thống kê trên.

b) Nêu nhận xét của em về các tỉ lệ phần trăm trong bảng thống kê sau:

Thực hành 4

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Phương pháp giải:

Kiểm tra xem bảng dữ liệu có đáp ứng được các tiêu chí như:

+ Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

+ Số lượng của bộ phận nhỏ hơn số lượng toàn thể

+ Có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê

Lời giải chi tiết:

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là 120% (khác 100%)

Vận dụng 2

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Phương pháp giải:

Kiểm tra xem bảng dữ liệu có đáp ứng được các tiêu chí như:

+ Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

+ Số lượng của bộ phận nhỏ hơn số lượng toàn thể

+ Có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê

Lời giải chi tiết:

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 48% + 40% + 13% =101%  (khác 100%)

Quảng cáo
close