Giải mục 3 trang 92, 93 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Trong bảng thống kê sau:.....Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

a) Trong bảng thống kê sau:

Hãy so sánh số học sinh tham gia chạy việt dã của mỗi lớp với sĩ số của lớp đó để tìm điểm chưa hợp lí của bảng thống kê trên.

b) Nêu nhận xét của em về các tỉ lệ phần trăm trong bảng thống kê sau:

c) Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của tất cả học sinh lớp 7A được cho bởi bảng thống kê sau:

Phương pháp giải:

Số lượng học sinh tham gia chạy phải nhỏ hơn sĩ số

Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

Lời giải chi tiết:

a) Số học sinh tham gia chạy việt dã của lớp 7A3 lớn hơn sĩ số lớp 7A3 nên dữ liệu này là chưa hợp lí.

b) Các tỉ lệ phần trăm không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

c) Dữ liệu trên không đại diện cho sở thích đối với môn bóng đá của tất cả học sinh lớp 7A vì ta chưa biết sở thích của các bạn nữ trong lớp

Quảng cáo
decumar

Thực hành 4

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Phương pháp giải:

Kiểm tra xem bảng dữ liệu có đáp ứng được các tiêu chí như:

+ Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

+ Số lượng của bộ phận nhỏ hơn số lượng toàn thể

+ Có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê

Lời giải chi tiết:

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là 120% (khác 100%)

Vận dụng 2

Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Phương pháp giải:

Kiểm tra xem bảng dữ liệu có đáp ứng được các tiêu chí như:

+ Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

+ Số lượng của bộ phận nhỏ hơn số lượng toàn thể

+ Có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê

Lời giải chi tiết:

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 48% + 40% + 13% =101%  (khác 100%)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close