Giải bài 5 trang 95 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 30% + 20% + 38% +14% =102%  (khác 100%)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close