Giải bài 6 trang 95 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%

Lời giải chi tiết

Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 15% + 38% +50% =103%  (khác 100%)

Quảng cáo
close