Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 44, 45

  a) Cắt một tấm bìa hình tam giác và tô màu ba góc của nó (Hình 1a). Cắt rời ba góc ra khỏi tam giác rồi đặt ba góc kề nhau (Hình 1b).

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 45, 46

  Hãy so sánh tổng độ dài hai cạnh của tam giác trong Hình 4 với độ dài cạnh còn lại.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 1 trang 46

  Tìm số đo các góc chưa biết của các tam giác trong Hình 5.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 47

  Tính số đo x của góc trong Hình 6.

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 47

  Hãy chia tứ giác ABCD trong Hình 7 thành hai tam giác để tính tổng số đo của bốn góc

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 47

  Trong các bộ ba độ dài đoạn thẳng dưới đây, bộ ba nào có thể là độ dài ba cạnh của tam giác? a) 4cm; 5cm; 7cm b) 2cm; 4cm; 6cm c) 3cm; 4cm; 8cm

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 47

  Cho tam giác ABC có BC = 1cm, AB = 4cm. Tìm độ dài cạnh AC, biết rằng độ dài này là một số nguyên xăngtimét.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 47

  Trong một trường học, người ta bắt đầu đánh dấu ba khu vực A, B, C là ba đỉnh của một tam giác, biết các khoảng cách AC = 15m, AB = 45m a) Nếu đặt ở khu vực C một thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 30m thì tại khu vực B có nhận được tín hiệu không? Vì sao? b) Cũng câu hỏi như trên với thiết bị phát wifi có bán kính hoạt động 60m.

  Xem chi tiết