Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 59

  Hãy quan sát lăng trụ đứng tam giác (Hình 1) và thực hiện các yêu cầu sau: a) Tính tổng diện tích ba mặt bên của hình lăng trụ đứng b) Gọi Cđáy là chu vi đáy và h là chiều cao của hình lăng trụ, tính Cđáy. h c) So sánh kết quả của câu a và câu b

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 60

  Cho hình hộp chữ nhật với kích thước như Hình 3a. Hình hộp này được cắt đi một nửa để có hình lăng trụ đứng như ở Hình 3b

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 61, 62

  Để thi công một con dốc, người ta đúc một khối bê tông hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 8. Hãy tính thể tích khối bê tông.

  Xem lời giải
 • Bài 1 trang 62

  Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 10. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 62

  Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 11. Tính tổng diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) và thể tích của chiếc lều

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 62

  Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 12. a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần sơn là bao nhiêu? b) Tính thể tích của cái bục.

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 63

  Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 63

  Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như Hình 14. Tính chi phí để đúc khối bê tông đó, biết rằng chi phí để đúc 1 m3 bê tông là 1,2 triệu đồng.

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 63

  Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như hình 15, biết chiều cao của lăng trụ là 7 cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo