Giải mục 2 trang 90, 91, 92 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của 5 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - KHTN...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 2

Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng đá của 5 bạn học sinh một trường Trung học cơ sở được cho trong bảng thống kê sau:

Hãy cho biết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của 5 học sinh trên.

b) Có bao nhiêu học sinh nam và bao nhiêu học sinh nữ được điều tra.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra.

Phương pháp giải:

Đọc bảng thống kê

Lời giải chi tiết:

a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của 5 học sinh trên là: không thích, thích, rất thích.

b) Có 3 học sinh nam, 2 học sinh nữ được điều tra.

c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là: (13+14+14+12+14): 5 \( \approx \) 13 (tuổi)

Quảng cáo
decumar

Thực hành 2

Thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 7A đã làm được để trao tặng cho trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu được cho trong bảng dữ liệu sau:

a) Hãy phân loại các dữ liệu có trong bảng thống kê dựa trên hai tiêu chí định tính và định lượng

b) Tính tổng số lồng đèn các loại mà các bạn lớp 7A đã làm được.

Phương pháp giải:

Các dữ liệu số là dữ liệu định lượng

Các dữ liệu không phải là số là dữ liệu định tính

Tổng số đèn = Tổng số lượng số lượng đèn các loại

Lời giải chi tiết:

a) – Tiêu chí định tính: loại lồng đèn, màu sắc

- Tiêu chí định lượng: số lượng

b) Tổng số lồng đèn các loại mà các bạn lớp 7A đã làm được là:

5+3+4+12+14 = 38 ( đèn)

Thực hành 3

Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

a) Danh sách một số loại trái cây: cam, xoài, mít;…

b) Khối lượng trung bình (tính theo g) cảu một số loại trái cây: 240; 320; 1 200;…

c) Màu sắc khi chín của một số loại trái cây: vàng; cam; đỏ;…

d) Hàm lượng vitamin C trung bình (tính theo mg) có trong một số loại trái cây: 95; 52; 28;…

Phương pháp giải:

Các dữ liệu số là dữ liệu định lượng

Các dữ liệu không phải là số là dữ liệu định tính

Lời giải chi tiết:

a) Dữ liệu định tính

b) Dữ liệu định lượng

c) Dữ liệu định tính

d) Dữ liệu định lượng

Vận dụng 1

Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của tất cả học sinh lớp 7B được cho bởi bảng thống kê sau:

a) Hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng.

b) Tính sĩ số của lớp 7B

Phương pháp giải:

Các dữ liệu số là dữ liệu định lượng

Các dữ liệu không phải là số là dữ liệu định tính

Sĩ số = Tổng số các bạn tự đánh giá

Lời giải chi tiết:

a) Khả năng tự nấu ăn: Không đạt, Đạt, Giỏi, Xuất sắc : dựa trên tiêu chí định tính

Số bạn tự đánh giá: 20; 10; 6; 4: dựa trên tiêu chí định lượng

b) Sĩ số của lớp 7B là: 20 + 10 + 6 + 4 = 40 (bạn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close