Giải câu hỏi mở đầu trang 89 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

Quảng cáo

Đề bài

Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các nguồn dữ liệu em biết trong thực tế.

Lời giải chi tiết

Ta thường thu thập dữ liệu từ : internet, sách báo, lập phiếu hỏi, thực nghiệm, phỏng vấn,… 

Quảng cáo
close