Giải mục 1 trang 47, 48 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật?...Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) và thực hiện các yêu càu sau: - Nêu các góc ở đỉnh F. - Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 3

Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật?

Phương pháp giải:

Kiểm tra các mặt của các hình là hình gì.

Lời giải chi tiết:

Hình b là hình có 6 mặt đều là hình chữ nhật

Hình a có chứa mặt hình thang; hình c có chứa mặt là hình tam giác

Thực hành 1

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) và thực hiện các yêu càu sau:

- Nêu các góc ở đỉnh F.

- Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

- Đường chéo chưa được vẽ là đường nào?

Phương pháp giải:

Liệt kê các góc đỉnh F

Chú ý: Hình hộp chữ nhật có 4 đường chéo

Lời giải chi tiết:

- Các góc ở đỉnh F là: góc BFE, góc BFG, góc EFG

- Các đường chéo được vẽ trong hình là: BH, AG, CE.

- Đường chéo chưa được vẽ là: DF

Thực hành 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH (Hình 4) có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm. Tìm độ dài các cạnh AB, FG, AE

Phương pháp giải:

Các cạnh đối diện của hình hộp chữ nhật thì bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Ta có: AB = DC = EF = HG, mà DC = 5 cm nên AB = 5 cm

AD = BC = FG = EH, mà AD = 8 cm nên FG = 8 cm

AE = FB = DH = CG, mà DH = 6,5 cm nên AE = 6,5 cm

Quảng cáo
close