Giải bài 2 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).....

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).

a) Biết MN= 3 cm. Độ dài các cạnh EF, NF bằng bao nhiêu?

b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các cạnh của hình lập phương đều bằng nhau

Đường chéo là đoạn nối 2 đỉnh đối diện của hình lập phương

Lời giải chi tiết

a) Vì hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau, ta có: EF = FG = GH = HE = EM = HQ = FN = GP = MN = NP = PQ = QM.

Mà MN = 3 cm

Nên EF = NF = 3 cm

b) Các đường chéo của hình lập phương là: EP; FQ; HN; GM

Quảng cáo
close