Câu hỏi 3 trang 27,28 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 27,28 VBT Sinh học 7: Nêu những phương tiện cần thiết để đề phòng khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang:

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những phương tiện cần thiết để đề phòng khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các loài ruột khoang đều có tế bào gai để tự vệ và tấn công.

Lời giải chi tiết

Để tránh chạm phải chất độc khi tiếp xúc với các đại diện ngành Ruột khoang, chúng ta cần sử dụng: vợt, kéo nẹp, panh. Nếu dùng tay, phải mang găng cao su để tránh sự tác động của các tê bào gai độc, có thế gây ngứa hoặc làm bỏng da tay.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài