Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, III trang 83,84,85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III Đa dạng về thành phần loài, môi trường sống, tập tính, đặc điểm chung của Lưỡng cư trang 83,84,85 VBT Sinh học 7: Dựa vào nội dung SGK hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 85 VBT Sinh học 7: Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 85,86 VBT Sinh học 7: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người (em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ở câu trả lời đúng)

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 86 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 86 VBT Sinh học 7: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Gửi bài Gửi bài