Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, III trang 83,84,85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III Đa dạng về thành phần loài, môi trường sống, tập tính, đặc điểm chung của Lưỡng cư trang 83,84,85 VBT Sinh học 7: Dựa vào nội dung SGK hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 85 VBT Sinh học 7: Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 85,86 VBT Sinh học 7: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người (em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ở câu trả lời đúng)

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 86 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 86 VBT Sinh học 7: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Gửi bài