Câu hỏi 2 trang 85,86 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 85,86 VBT Sinh học 7: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người (em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ở câu trả lời đúng)

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người (em hãy đánh dấu x vào ô trống đầu ở câu trả lời đúng)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của lưỡng cư

Lời giải chi tiết

  a) Tiêu diệt sâu bọ phá hại mùa màng về ban ngày
x b) Tiêu giảm sâu bọ phá hại mùa màng về ban đêm  
x c) Cả a và b  
x d) Tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi  
x c) Có giá trị thực phẩm  
x g) Làm thuốc  
x h) Làm thí nghiệm  

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Câu hỏi 3 trang 86 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 3 trang 86 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 86 VBT Sinh học 7: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

 • Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 85 VBT Sinh học 7: Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

 • Mục I, II, III trang 83,84,85 Vở bài tập Sinh học 7

  Mục I, II, III trang 83,84,85 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III Đa dạng về thành phần loài, môi trường sống, tập tính, đặc điểm chung của Lưỡng cư trang 83,84,85 VBT Sinh học 7: Dựa vào nội dung SGK hoàn thành bảng sau:

 • Mục I,II trang 86, 87, 88 Vở bài tập Sinh học 7

  Mục I,II trang 86, 87, 88 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II Đời sống, cấu tạo ngoài và di chuyển trang 86,87, 88 VBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng. Em hãy chọn những câu trả lời thích hợp dưới đây để điền vào cột A và B của bảng sau

Gửi bài tập - Có ngay lời giải