Quảng cáo
 • pic

  Mục II trang 106,107 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Bộ Thú túi trang 106,107 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 48.1 và 48.2 (SGK) kết hợp thông tin ở mục I, II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi trang 107 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi trang 107 VBT Sinh học 7: Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh. Em hãy điền các thông tin vào chỗ trống trong bảng sau.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài