Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II,III trang 91,92 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II,III Đa dạng của bò sát, các loài khủng long, đặc điểm chung và ghi nhớ trang 91,92 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 40.1 SGK, nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp Bò sát

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 93 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 93 VBT Sinh học 7: Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp. Em hãy điền dấu (+) vào bảng sau.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài