Câu hỏi 1 trang 93 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 93 VBT Sinh học 7: Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp. Em hãy điền dấu (+) vào bảng sau.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp. Em hãy điền dấu (+) vào bảng sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bò sát có ba bộ thường gặp: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu.

Lời giải chi tiết

Bảng. Môi trường sống của các đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp

Giải vở bài tập Sinh học 7 | Giải VBT Sinh học 7

Loigiaihaycom
Quảng cáo

Gửi bài