Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, ghi nhớ trang 26,27 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, đặc điểm chung, vai trò và ghi nhớ trang 26,27 VBT Sinh học 7: Chọn các cụm: không đối xứng; đối xứng tỏa tròn; kiểu sâu đo; kiểu lộn đầu; co bóp dù; không di chuyển; tự dưỡng; dị dưỡng; tự vệ nhờ tế bào gai; tự vệ nhờ di chuyển; ruột túi; ruột phân nhánh; hai lớp; ba lớp điển vào bảng 1.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 27 VBT Sinh học 7: So sánh rồi chỉ ra những đặc điểm chung về cấu tạo của ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 27 VBT Sinh học 7: Em hãy kể tên các đại diện của ngành Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 27,28 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 27,28 VBT Sinh học 7: Nêu những phương tiện cần thiết để đề phòng khi tiếp xúc với một số động vật ngành Ruột khoang:

 • pic

  Câu hỏi 4 trang 28 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 4 trang 28 VBT Sinh học 7: San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không?

Gửi bài Gửi bài