Câu hỏi 1 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 27 VBT Sinh học 7: So sánh rồi chỉ ra những đặc điểm chung về cấu tạo của ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do

Quảng cáo

Đề bài

So sánh rồi chỉ ra những đặc điểm chung về cấu tạo của ruột khoang sống bám và ruột khoang bơi lội tự do

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thyết Đặc điểm chung

Lời giải chi tiết

Tuy rất khác nhau về kích thước, hình dạng và lối sống nhưng các loài ruột khoang đều có chung đặc điểm: 

- Cơ thể đối xứng tỏa tròn

- Ruột dạng túi

- Cấu tạo thành cơ thể gồm 2 lớp tế bào

- Có tế bào gai để tự vệ và tấn công

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài