Quảng cáo
 • pic

  Mục II trang 123,124 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đời sống trang 123,124 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 SGK điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 124 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 124 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 125 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 125 VBT Sinh học 7: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích? Em hãy điền các thông tin vào bảng sau:

Gửi bài Gửi bài