Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, ghi nhớ trang 40,41,42 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, một số giun đốt thường gặp, đặc điểm chung của ngành Giun đốt và ghi nhớ trang 40,41,42 VBT Sinh học 7: Thảo luận, bổ sung thêm các loài giun đốt mà em biết để thấy rõ sự đa dạng về loài, vấn đề môi trường sống và lối sống của ngành Giun đốt.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 42 VBT Sinh học 7: Hãy kể thêm tên, đặc điểm cấu tạo, lối sống của một loài giun đốt khác gặp ở địa phương.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 42 VBT Sinh học 7: Để giúp nhận biết đại diện ngành Giun đốt ở ngoài thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 42 VBT Sinh học 7: Vai trò thực tiễn của các loài giun có ở địa phương em?

Gửi bài Gửi bài