Câu hỏi 2 trang 42 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 42 VBT Sinh học 7: Để giúp nhận biết đại diện ngành Giun đốt ở ngoài thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Để giúp nhận biết đại diện ngành Giun đốt ở ngoài thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giun đốt gồm: giun đất, rươi, đỉa, giun đỏ….

Lời giải chi tiết

Đặc điểm: Cơ thể phân đốt, có thể xoang, ống tiêu hóa phân hóa, bắt đầu có hệ tuần hoàn, di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể, hô hấp qua da hay mang.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải