Quảng cáo
 • pic

  Mục II trang 103,104 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Cấu tạo ngoài và di chuyển trang 103,104 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 46.2; 46.3 SGK đọc các thông tin có liên quan tới các hình trên, điền nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 104 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 104 VBT Sinh học 7: Em hãy lựa chọn các thông tin ở cột (B) tương ứng với cột (A) và điền a, b, c,… vào đầu câu ở cột B

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 104 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 104 VBT Sinh học 7: Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa 74 km/h, trong khi đó cáo xám: 64 km/h, chó săn 68 km/h, chó sói 69,23 km/h thế mà trong nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi những loài thú ăn thịt kể trên

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 105 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 105 VBT Sinh học 7: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

Gửi bài Gửi bài