Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III, đặc điểm chung, sự đa dạng ở Chân khớp, vai trò thực tiễn và ghi nhớ trang 65,66,67,68 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống ở mỗi gợi ý dưới đây (quan sát hình 29.1 → 6 SGK) để chọn các đặc điểm được coi là đặc điểm chung ở ngành Chân khớp.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 68 VBT Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

Gửi bài Gửi bài