Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Quảng cáo

Đề bài

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở; cơ thể và các chân phân đốt; qua lột xác mà tăng trưởng.

Lời giải chi tiết

Các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của Chân khớp là:

- Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.

- Chân có khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài