Câu hỏi 1 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Quảng cáo

Đề bài

Trong số các đặc điểm của Chân khớp thì các đặc điểm nào ảnh hưởng lớn đến sự phần bố rộng rãi của Chân khớp?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở; các chân phân đốt không động; qua lột xác mà tăng trưởng cơ thể

Lời giải chi tiết

- Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống lại sự thoát hơi nước, thích nghi với môi trường cạn.

- Chân có khớp và phân đốt linh hoạt trong di chuyển, một số Chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 2 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 68 VBT Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

 • Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Câu hỏi 3 trang 68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 68 VBT Sinh học 7: Trong số ba lớp của Chân khớp: Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất, cho ví dụ?

 • Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

  Mục I, II, III, ghi nhớ trang 65,66,67,68 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III, đặc điểm chung, sự đa dạng ở Chân khớp, vai trò thực tiễn và ghi nhớ trang 65,66,67,68 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống ở mỗi gợi ý dưới đây (quan sát hình 29.1 → 6 SGK) để chọn các đặc điểm được coi là đặc điểm chung ở ngành Chân khớp.

 • Mục I, II, III, IV trang 69,70 Vở bài tập Sinh học 7

  Mục I, II, III, IV trang 69,70 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, III, IV, tính đa dạng, sự thích nghi và tầm quan trọng thực tiễn của động vật không xương sống trang 69,70 VBT Sinh học 7: Ghi rõ tên ngành của 5 nhóm động vật vào ô trống, ghi tên đại diện động vật vào ô trống ở dưới mỗi hình vào bảng 1.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải