Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II trang 86, 87, 88 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II Đời sống, cấu tạo ngoài và di chuyển trang 86,87, 88 VBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng. Em hãy chọn những câu trả lời thích hợp dưới đây để điền vào cột A và B của bảng sau

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 88 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 88 VBT Sinh học 7: Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn so với ếch đồng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 88 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 88 VBT Sinh học 7: Miêu tả thứ thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển, ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau? Xác định vai trò của thân và đuôi. (Quan sát hình 38.2 SGK để trả lời câu hỏi).

Gửi bài Gửi bài