Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II trang 125,126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa, Những lợi ích của đa dạng sinh học trang 125,126 VBT Sinh học 7: Đọc bảng trang 189 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 126 VBT Sinh học 7: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 126 VBT Sinh học 7: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Gửi bài Gửi bài