Quảng cáo
  • pic

    Mục III, IV trang 81,2,83 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải mục III, IV Nội dung, thu hoạch trang 81,2,83 VBT Sinh học 7: Quan sát mẫu bộ xương ếch đối chiếu với hình 36.1 SGK để xác định các xương đầu, cột sống, các xương đai và xương chi trên mẫu.

Gửi bài Gửi bài