Quảng cáo
  • pic

    Mục III, IV trang 81,2,83 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải mục III, IV Nội dung, thu hoạch trang 81,2,83 VBT Sinh học 7: Quan sát mẫu bộ xương ếch đối chiếu với hình 36.1 SGK để xác định các xương đầu, cột sống, các xương đai và xương chi trên mẫu.

Gửi bài