Quảng cáo
 • pic

  Mục II trang 128 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam trang 128 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 129 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 129 VBT Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 129 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 129 VBT Sinh học 7: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Gửi bài Gửi bài