Câu hỏi 2 trang 129 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 129 VBT Sinh học 7: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Em hãy điền những thông tin cần thiết vào bảng sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu... và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

Lời giải chi tiết

Cấp độ phân hạng động vật quý hiếm Giải thích Ví dụ
1. Rất nguy cấp (CR) Những loài có số lượng cá thể giảm sút 80% Ốc xà cừ, hươu xạ.
2. Nguy cấp (EN) Những loài có số lượng cá thể giảm sút 50% Tôm hùm, rùa núi vàng
3. Sẽ nguy cấp (VU) Những loài có số lượng cá thể giảm sút 20% Cà cuống, cá ngựa gai
4. Ít nguy cấp (LR) Những loài động vật được nuôi bảo tồn Khỉ vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ, khướu đầu đen

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 60. Động vật quý hiếm
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải