Quảng cáo
 • pic

  Mục II trang 123,124 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đời sống trang 123,124 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 SGK điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 124 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 124 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng:

 • Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II trang 125,126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa, Những lợi ích của đa dạng sinh học trang 125,126 VBT Sinh học 7: Đọc bảng trang 189 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 125 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 125 VBT Sinh học 7: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích? Em hãy điền các thông tin vào bảng sau:

 • pic

  Mục II trang 126,127 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Biện pháp đấu tranh sinh học trang 126,127 VBT Sinh học 7: Điền vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng:

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 126 VBT Sinh học 7: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 126 VBT Sinh học 7: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 127 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 127 VBT Sinh học 7: Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học:

 • pic

  Câu hỏi 2 trang 127 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 127 VBT Sinh học 7: Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

 • pic

  Mục II trang 128 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục II Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam trang 128 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài