Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II, ghi nhớ trang 57,58,59 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II, nhện, sự đa dạng của lớp hình nhện và ghi nhớ trang 57,58,59 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 25.1 (SGK), điền các cụm từ gợi ý (di chuyển và chăng lưới, cảm giác về khứu giác và xúc giác, bắt mồi và tự vệ, sinh sản, tiết ra tơ nhện, hô hấp) để làm rõ chức năng các bộ phận cấu tạo ngoài của nhện và ghi vào ô trống.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 59 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 59 VBT Sinh học 7: Cơ thể Hình nhện có mấy phần? Vai trò của mỗi phần cơ thể?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 59 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 59 VBT Sinh học 7: Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

 • pic

  Câu hỏi 3 trang 59 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 3 trang 59 VBT Sinh học 7: Nhện có các tập tính gì thích nghi với lối sống của chúng?

Gửi bài Gửi bài