Quảng cáo
 • pic

  Mục I, II trang 75,76 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I, II Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan trang 75,76 VBT Sinh học 7: Dựa vào kết quả quan sát trên mẫu mổ trong bài 32, nêu rõ các thành phần phần của hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 76 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 76 VBT Sinh học 7: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 76 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 76 VBT Sinh học 7: Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 SGK và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Gửi bài Gửi bài