Quảng cáo
 • pic

  Mục I,II,III trang 105,106 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải mục I,II,III Bộ xương và hệ cơ, Các cơ quan dinh dưỡng, Thần kinh và giác quan trang 105,106 VBT Sinh học 7: Quan sát các bộ phận xương thỏ kết hợp với hình 47.1 SGK. Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những đặc điểm giống và khác nhau giữa chúng.

 • pic

  Câu hỏi 1 trang 106 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 1 trang 106 VBT Sinh học 7: Ghi vào bảng sau những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú) thể hiện sự hoàn thiện so với các lớp Động vật có xương sống đã học.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu hỏi 2 trang 106 Vở bài tập Sinh học 7

  Giải câu hỏi 2 trang 106 VBT Sinh học 7: Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 SGK.

Gửi bài Gửi bài