Câu hỏi 2 trang 27 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 27 VBT Sinh học 7: Em hãy kể tên các đại diện của ngành Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy kể tên các đại diện của ngành Ruột khoang có thể gặp ở địa phương em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ruột khoang rất đa dạng, phong phú ở biển nhiệt đới và biển nước ta. 

Lời giải chi tiết

Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài