Câu hỏi 1 trang 85 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 85 VBT Sinh học 7: Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền số ở cột A vào ô trống ở cột B sao cho nội dung ở hai cột phù hợp với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Đa dạng về thành phần loài

Lời giải chi tiết

Đại diện lưỡng cư (tên loài) A Sự thích nghi với môi trường nước là khác nhau (B) Số
1. Cá cóc Tam Đảo Chủ yếu sống trên cây, bụi cây 4
2. Ễnh ương lớn Chủ yếu sống trên cạn 3
3. Cóc nhà Chủ yếu sống trong nước 1
4. Ếch cây Sống chui luồn trong hang đất 5
5. Ếch giun Ưa sống ở nước hơn 2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài