Giải câu 3 trang 76 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 31.3. Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999. tr. 115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 31.3. Một số tiêu chí dân cư, xã hội ở Đông Nam Bộ, năm 1999. tr. 115 SGK và vốn kiến thức, hãy ghi chữ Đ vào ô những nhận xét đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức phát triển kinh tế, dân cư và xã hội - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
Gửi bài