Giải câu 2 trang 76 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 76 sách bài tập Địa lí 9, Những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ để nêu rõ điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì khi xây dựng và phát triển kinh tế

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
Gửi bài