Giải câu 3 trang 24 SBT địa 9

Giải câu 3 trang 24 SBT địa 9, Cho bảng 8.2: a) Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người ở nước ta. b) Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động đó?

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng 8.2:

a) Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người ở nước ta.
b) Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích, nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Trong giai đoạn 1980 - 2010 sản xuất lúa của nước ta nhìn chung đều tăng về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lương thực theo đầu người.

- Về diện tích lúa có sự biến động tăng từ 5600 nghìn ha (1980) lên 7504 nghìn ha (năm 2002), tuy nhiên có sự giảm nhẹ đến năm 2010 là 7489,4 nghìn ha.

- Năng suất lúa cả năm tăng mạnh, tăng liên tục 2,6 lần.

- Sản lượng lúa cả năm tăng 3,4 lần.

- Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng 2,1 lần.

b) Nguyên nhân:

- Trong giai đoạn 1980 - 2010 sản xuất lúa của nước ta nhìn chung đều tăng về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lương thực theo đầu người do:

+ Áp dụng những tiến bộ về khoa học kĩ thuật trong sản xuất lúa: đưa các giống lúa mới có năng suất cao, ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt; cơ giới hóa nông nghiệp; các dịch vụ như phân bón, thuốc trừ sâu,….

+ Do nước ta thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình làm cho sản lượng lương thực bình quân đầu người ngày càng tăng.

- Hiện nay diện tích lúa có xu hướng biến động nhe do 1 số diện tích lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang mục đích khác như: trồng các cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, xây dựng khu công nghiệp,…

 Loigiaihay.com

 • Giải câu 4 trang 25 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

 • Giải câu 5 trang 25 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào bảng 8.3: Nhận xét tình hình phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta.

 • Giải câu 2 trang 24 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 24 SBT địa 9, Nhận xét về vai trò của cây lúa ở nước ta.

 • Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9, a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close